Prezident v smarte

 

  • Oznámenie v prítomnosti francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho
  • Len päť rokov od pilotného projektu do začiatku výroby pre koncového zákazníka
  • Výroba malej série 1 000 kusov sa začne v novembri 2009
  • Dr. Dieter Zetsche: „Jazdenie bez emisií v mestskom prostredí je možné už dnes.“

Spoločnosť Daimler AG pri príležitosti návštevy francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho v závode na výrobu modelu smart v lotrinskom Hambachu oznámila rozhodnutie o mieste budúcej sériovej výroby vozidla smart fortwo electric drive. Pokrokový elektrický automobil s najmodernejším lítiovo-iónovým akumulátorom bude schádzať z pásu veľkosériovej výroby v Hambachu od roku 2012 a bude v ponuke pre zákazníkov v predajniach smart.

Dr. Dieter Zetsche, predseda predstavenstva spoločnosti Daimler AG a vedúci divízie Mercedes-Benz Cars: „smart fortwo electric drive je dôkazom toho, že jazdenie bez emisií v mestskom prostredí je možné už dnes. Nábeh prvej sériovej výroby teraz začína s 1 000 vozidlami, z ktorých prvé budú vyexpedované k zákazníkom koncom tohto roka. Od roku 2012 potom bude smart electric drive súčasťou celkom normálneho výrobného programu modelov smart. Prostredníctvom rozhodnutia o mieste výroby v materskom závode v Hambachu sme nastavili dôležité smery – tak pre sériovú výrobu elektrických vozidiel, ako aj pre perspektívnosť tohto vysoko inovatívneho výrobného závodu.“

Daimler preinvestuje v Hambachu dvojmiestnu miliónovú čiastku v eurách do výroby ďalšej generácie modelu smart fortwo electric drive s lítiovo-iónovým akumulátorom. Prezident Nicolas Sarkozy oznámil v rámci svojej návštevy v závode smart, že francúzsky štát podporí projekt prostredníctvom svojho podporného programu PAT (podpora na regionálny rozvoj). Ďalšia podpora má prísť od regiónu Lorraine a obvodu Moselle. Obidve opatrenia majú pokryť dohromady 15% celkovej investície. Sarkozy navštívil závod, aby sa pri prehliadke montážnej haly informoval okrem iného o ekologických pohonoch budúcnosti.

Od novembra 2009 nabehne v závode v Hambachu malosériová výroba asi 1 000 kusov automobilu smart fortwo electric drive. Tieto vozidlá sa najskôr dostanú k zákazníkom v dôležitých metropolách Európy a v USA v rámci rozličných projektov mobility, aby sa získala dodatočná spätná väzba z používania za reálnych podmienok všedného dňa.

Od roku 2012 sa potom smart fortwo electric drive bude vyrábať podľa už dnes zreteľného čulého dopytu ako normálna súčasť ponuky smart v podstatne väčších počtoch kusov a bude sa distribuovať cez sieť obchodníkov smart. smart tým podčiarkuje svoju rolu priekopníka na ceste k individuálnej mobilite v metropolách a globálnych aglomeráciách bez lokálnych emisií.

Prvé míľniky v rokoch 2007 a 2008

Značka smart zaujíma už od roku 2007 dôležitú rolu priekopníka v oblasti elektromobility. V tomto roku bolo v rámci pilotného projektu uvedených do prevádzky blízkej realite u zákazníka v bežnej veľkomestskej premávke Londýna 100 automobilov smart fortwo electric drive prvej generácie. Už od začiatku pozitívna odozva potvrdila vysoký stupeň zrelosti koncepcie vozidla.

Už o rok neskôr predstavila spoločnosť Daimler druhú generáciu s inovovaným elektrickým pohonom a novátorským, vysokoúčinným lítiovo-iónovým akumulátorom. Ten ponúka oproti iným druhom akumulátorov rozhodujúce výhody, ako napríklad vyšší výkon, kratšie doby nabíjania, dlhšiu životnosť alebo vysokú spoľahlivosť. smart fortwo electric drive navyše možno nabíjať z bežnej elektrickej zásuvky v domácnosti.

Úspešná história: závod smart v Hambachu

Závod smart v Hambachu bol slávnostne otvorený v roku 1997 a od roku 1998 vyrába smart fortwo, od roku 2007 v aktuálnej generácii. Viac ako 800 pracovníkov a okolo 800 ďalších u siedmich systémových partnerov v minulom roku vyrobilo takmer 140 000 jednotiek vozidla smart fortwo. V septembri 2008 oslávila značka pri príležitosti svojich desiatych narodenín výrobu miliónteho automobilu smart fortwo v závode v Hambachu.

Závod v Lotrinsku odjakživa predstavuje inovatívny koncept výroby: Vďaka svojej montážnej linke vo forme znamienka plus optimálne spĺňa požiadavky montáže a logistiky a zaručuje veľmi efektívne výrobné procesy. Systémovým a dodávateľským partnerom tento princíp umožňuje dodávky modulov priamo k montážnemu pásu. Náklady na transport a logistiku sa tak redukujú na minimum, čo v neposlednom rade poskytuje výhodu aj z ekologického hľadiska. Navyše zaručuje ekologický a hospodárny proces lakovania v závode, energetická koncepcia s mnohými možnosťami úspor, ako aj konštrukcia vozidiel realizáciu ekologickej zodpovednosti za produkty značky smart vo výrobe.

O vozidle smart

Automobilu smart fortwo bola ohľaduplnosť k životnému prostrediu a moderná funkcionalita daná do vienka už pred viac ako desiatimi rokmi. Odvtedy jeho jedinečný novátorský koncept spája trvalo udržateľné, pokrokové technológie s individuálnou, mestskou mobilitou. Extrémne kompaktné vozidlo, len o niečo dlhšie ako dva a pol metra, svojich pasažierov pohodlne, bezpečne a hospodárne privezie do cieľa. V neposlednom rade zásluhou svojho svojrázneho jazyka foriem a dizajnu sa vozidlo stalo automobilovou lifestylovou ikonou, ktorá ukazuje, že mobilita, zodpovedné konanie a radosť zo života sa pozitívne dopĺňajú. Tak smart fortwo založil svoju vlastnú triedu.

Medzitým je smart zastúpený na 41 trhoch po celom svete. Naposledy bola značka uvedená na trh v Číne a Brazílii. Hlavnými trhmi sú Nemecko, Taliansko a USA.

<*>