Otvorenie smart sezóny 2015

alebo príjemný výlet Záhorim…